Aktivitets- og samværstilbud

Udeliv, værksted, samvær, sanser

 • Udeliv
 • Værksted
 • Samvær
 • Sanser
 • Café

På adresserne Rosenkildevej 83 og 81B kan borgerne i Specialcenter Øst frit vælge mellem en lang række aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.
Ud over forskellige værksteder, fællesrum og grønne arealer omkring bygningerne har vi to sanserum samt et stort lokale, hvor vi har karaoke, teater, sang, musik m.m.

Rosenkildevej 83 og 81B tilbyder blandt andet 

 • En kreativgruppe der syer, fremstiller smykker samt pynt og kort.
 • Et træværksted, hvor der arbejdes med træ og værktøj, og hvor det er muligt at male.
 • En samværsgruppe, der har særlig fokus på relationer, nærvær, sanser, sang og musik og højtlæsning.
 • En udelivs gruppe, der med afsæt i årstiderne arrangerer aktiviteter i haven, bål, sang og musik, gåture og busture. Struktur og genkendelighed er faste temaer i gruppen.
 • En aktivitetsgruppe der særligt arbejder med velvære, musik, sanser, samvær, balledans og socialmotorisk musikprogram.
 • En kreativgruppe, der udfordrer sanserne med sanseindtryk i form af lugt, syn og berøring, og som tilstræber at give en komplet sanseoplevelse.
 • En samværsgruppe, der arbejder med socialmotoriske musikprogrammer, sang, musik, eventyr og udendørs aktiviteter.
 • En musik/teatergruppe, der arbejder med musik, sang, teater og forskellige aktiviteter i vores sanserum f.eks. lys, kuglekasse og massagestol.
 • Café Rose, der har åbent alle hverdage med fast underholdning om tirsdagen. Det er borgerne der med pædagogisk støtte og vejledning står for indkøb, diverse frokostretter, kaffe, kage, salg og oprydning mm. 

Rosenkildevej 83 og 81B er et Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Siden er sidst opdateret 16. august 2016