Om centeret

Faglige værdier

Specialcenter Øst består af mange forskellige boligtilbud og pædagogiske støttetilbud, til voksne mennesker med varig fysisk og psykisk handicap.

Fælles for alt samvær i Specialcenter Øst er fire faglige værdier, som vi vægter meget højt - på tværs af tilbud og boliger: Borgerne skal have mulighed for at påvirke deres hverdag og liv mest muligt. Nærværende personale der skaber tryghed. Vi udfordrer kedsomhed. Vi prioriterer kommunikationen med borgerne højt.
Derfor vil det faglige arbejde i centeret altid have afsæt i:

  • Brugerindflydelse
  • Omsorg
  • Oplevelser
  • Kommunikation

Åben oversigt over tilbuddene i Specialcenter Øst