Rosenkildevej 65A

Aktive borgere. Engagerede pårørende.

Borgerne kan tage del i hverdagens gøremål

Borgerne på Rosenkildevej 65A søger ofte oplevelser og fællesskab på eget initiativ. Derfor er der en del aktiviteter i gang både i de 15 handicapvenlige boliger og på fællesarealerne.

Rosenkildevej 65A består af tre huse, der hver har fem boliger. Hvert hus har en lille have og en terrasse, og husene forbindes af en indendørs passage, som også fører til et stort fællesareal med køkken og udgang til en stor terrasse.

De fleste af borgerne på Rosenkildevej 65A er fysisk mobile og kan udtrykke sig delvist verbalt. Men alle kan have stor glæde af hjælpemidler som Tegn til Tale og billeder til at understøtte kommunikationen.

Borgerne har brug for hjælp, støtte og omsorg i mødet med hverdagens udfordringer.

De ansatte inspirerer og understøtter borgernes lyst til at søge oplevelser og aktiviteter, både i nærmiljøet og gennem fritidsaktiviteter - og altid med udgangspunkt i de ønsker og behov, borgeren giver udtryk for.

Hverdagen og aktiviteterne støttes af en meget engageret og aktiv gruppe pårørende, som på alle måder er en væsentlig del af livet på Rosenkildevej 65A. Med jævne mellemrum samles vi alle til arrangementer som fællesspisning, "arbejdsdage", hygge og grill i haven.

Rosenkildevej 65A er et botilbud efter Almenboliglovens § 105.

Siden er sidst opdateret 16. august 2016